Mirosława Huflejt-Łukasik

Konsultant merytoryczny Programu Studium NLPt i współautorka programu Studium. Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Psychopatologii i Psychoterapii. W latach 1998-2005 pełniła funkcję kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego i kierownika specjalizacji „Psychoterapia”. Współzałożycielka Polskiego Instytutu Neurolingwistycznego Programowania (PINLP).

Doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii od 1988 roku. W Akademickim Ośrodku Psychoterapii (będącym częścią Katedry Psychopatologii i Psychoterapii) prowadziła psychoterapię indywidualną dorosłych i szkoliła studentów ramach specjalizacji „Psychoterapia”, także prowadziła dla nich superwizję. Prowadziła i prowadzi także superwizję dla praktykujących psychoterapeutów. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (EANLPt) oraz członkiem Komisji ds. Badań i Komisji ds. Standardów Szkoleń w tym stowarzyszeniu. W latach 2001-2010 była Członkiem Zarządu i  Zastępcą Sekretarza Generalnego EANLPt. Reprezentant EANLPt na Polskę. Z ramienia tej organizacji jest ekspertem (grandparenting officer) weryfikującym kwalifikacje osób stosujących terapię NLPt i ubiegających się o ECP. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PFP.  Honorowy Prezes i superwizor  Polskiego Stowarzyszenia NLPt. 

Certyfikowany Trener NLP (Erickson University International – Kanada, Österreichisches Trainingszentrum für NLP). Absolwentka pionierskich w Polsce kursów certyfikacyjnych w zakresie NLP, realizowanych wg standardów Institute for Integrative Communication w Monachium (potwierdzonych przez German Association for Neuro-Linguistic Programming oraz International Association for NLP). Współautorka programów Praktyk i Mistrz NLP w PINLP. Prowadziła kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP w PINLP, a także w Chorwacji i Rumunii.

Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości. Otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za autorstwo książki „Ja i procesy samoregulacji: różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”. Ponadto laureatka nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika “Psychoterapia szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy”, 1995, oraz zespołowej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wkład w opracowanie trzytomowego podręcznika akademickiego „Psychoterapia. Teoria” (tom I), „Psychoterapia. Praktyka” (tom II), „Psychoterapia. Badania i szkolenie” (tom III). 2008, a także zespołowej  nagrody Rektora za współautorstwo podręcznika  „ Psychoterapia. Integracja” (tom IV), „Psychoterapia. Problemy pacjentów’ (tom V), „ Psychoterapia.  Szkoły i metody” (tom VI), 2012 oraz współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”, 2011.